a preview of the site for open graph data
Justin Zeit

proizvod

Proizvod: (n.) product [pro'dykt]

Voortbrengsel, koopwaar, opbrengst

Uit vermenigvuldiging voortgebracht resultaat