a preview of the site for open graph data
BESTEL Proizvod - mijn koninkrijk tartarus in de wereld van de vrouwenhandelNUmet 20% korting
‘Proizvod’ is het verhaal Justin Zeit, de wereld van de vrouwenhandel vanuit het perspectief van de dader. van binnenuit, over de wijze van handelen, de gehanteerde methodes en de structuur van sex trafficking. Het is een bijna ziekmakend relaas van gruwelijkheden, maar het laat ook de denkwijze van de mensenhandelaar zien. Het is de ontluisterende en ongevoelige wereld van vrouwenhandel, waar de vrouw slechts lijkt te bestaan als genummerd product, zonder identiteit en zonder stem.
Proizvod: (n.) product [pro'dykt]

Voortbrengsel, koopwaar, opbrengst

Uit vermenigvuldiging voortgebracht resultaat